Daniel Rosenkilde

Jeg har gennem hele min karriere udelukkende beskæftiget mig med straffesager. Først i ca. 10 år som anklager og siden som forsvarsadvokat. Sideløbende hermed har jeg i 8 år undervist i strafferet på Politiskolen. Derfor har jeg et indgående kendskab til politiets og anklagemyndighedens måde at arbejde på. Det giver mig en stor fordel i alle faser af straffesagens forløb, så jeg kan give et velkvalificeret modspil til myndighedernes måde at efterforske, tænke og argumentere på.

Jeg har gennem ansættelser hos Københavns Politi, herunder bl.a. Task Force Øst (nu SEØ), hos Rigsadvokaten og senest som advokat hos Stagetorn Advokater et bredt og solidt fagligt fundament til håndtering af alle typer straffesager, uanset om det er i by- eller landsret. Det er vigtigt for mig at kunne yde et dygtigt og engageret forsvar i din sag, hvilket jeg opnår gennem en løbende og tæt dialog med dig.

Jeg er født i 1978 og bor på Nørrebro.

Besøg Daniel på LinkedIn ›

Tlf: 26 33 33 18
Mail: dr@rogg.dk

2005

Uddannelse

Juridisk Kandidateksamen fra Københavns Universitet, Flinders University (Australien) og Uppsala Universitet (Sverige)

2005-2009

Anklager hos politiet

Politidirektøren i København, Politifuldmægtig og anklager i bl.a. Advokaturen for Organiseret Kriminalitet

2006-2014

Underviser

Underviser i strafferet på Politiskolen.

2009-2014

Anklager hos Rigsadvokaten

Rigsadvokaten, Senioranklager og anklager, herunder som medhjælper ved Statsadvokaten i København og anklager ved Task Force Øst

2009

Uddannelse

Advokatsamfundets advokatuddannelse

2010

HD

HD (1. del), Copenhagen Business School

2014-2017

Stagetorn Advokater

Stagetorn Wenzel Lund Poulsen / Stagetorn Advokater, forsvarsadvokat

2017-

Rosenkilde og Gregersen

Rosenkilde og Gregersen, advokat med speciale i straffesager (forsvarsadvokat) og med møderet for landsret (L)

Kontakt

Rosenkilde og Gregersen
Flæsketorvet 68, 1.
1711 København V

Daniel Rosenkilde
Tlf. 26 33 33 18
Mail: dr@rogg.dk

Asser Gregersen
Tlf. 26 36 36 04
Mail: ag@rogg.dk

Facebook ›